Hollanda ırkçı geleneğini “kurtarmaya” çalışıyor…

Paylaşın! Herkes sizden duysun!
Hollanda'nın geleneksel 'Sinterklaas ve yardımcı kölesi'ni Birleşmiş Milletler de kınamıştı...
Hollanda’nın geleneksel ‘Sinterklaas ve yardımcı kölesi’ni Birleşmiş Milletler de kınamıştı…

Hollanda’da yılbaşı kutlamalarının parçası olan “Kara Peter”bu yıl kapkara değil, soba kurumu ile boyanmış gibi “az kara” olacak.

Bunun nedeni ise, son birkaç yıldır “Kara Peter”e yönelik eleştiriler.

Her yıl Kasım ayında “Sinterklaas” Hollanda’ya gelir. Çocuklara armağanlar bırakır (gerçekte anababalar armağanları alır, gizlice çocukların bulacakları yerlere bırakırlar). Hollandalıların çoğu çocukken Sinterklaas’a mektup yazıp oyuncak istemişlerdir. Bu bir Hollanda geleneğidir.

Antalya Demre’li ama İspanya’dan geliyor…

Sinterklaas gerçekte bizim “Noel Baba” olarak bildiğimiz Antalya Demre’li “Ermiş Nikolas”ten başkası değil. Ancak Hollandalılar onun İspanya’dan geldiğini düşünürler.

Sinterklaas Hollanda sokaklarında atının üzerinde gezerken, çevresinde birkaç tane “Kara Peter” (“Zwarte Piet”) de ona eşlik eder. Ancak onlar at üzerinde değillerdir. Yürüyerek sağdaki soldaki çocuklara şeker dağıtırlar. Gerçekte Sinterklaas’ın köleleridir.

köle

Hollanda polisi çok sert davrandı…

İşte kölelik dönemini öven bu geleneğe karşı son yıllarda tepkiler gelmeye başladı. Özellikle de Hollanda’nın sömürgelerinden gelen Afrika kökenli göçmenlerden. Hollanda polisi bu ırkçı “geleneği” protesto edenlere çok sert davranması ile gündeme geldi. Amsterdam’ın çok-kültürlülük karşıtı belediye başkanı Eberhard van der Laan da tepkilere karşın Sinterklaas eğlencelerini hep destekledi.

Ancak arkasından bir Birleşmiş Milletler yetkilisi de bu geleneği kölelik dönemi ile ilişkilendirdi. Hollandalılar Birleşmiş Milletler’i takmadılar. Üstelik bağlantılarını kullanıp Birlişmiş Milletler üzerinde etki oluşturmaya çalıştılar. Ancak yabancı yayınlarda da Hollanda’daki bu ırkçı gelenek eleştirilmeye başlanınca, Hollandalılar “birşeyler yapmak” gereği duydular…

“Değiştirip kurtaralım”

Hollandalılar bu “geleneklerini” kurtarmak için çeşitli yollara başvurmaya başladılar. Sanki Kara Peter’ın kara olması bir rastlantıymış gibi, Kara Peter’i değişik renklere boyadılar. Afrikalıya değil de “Akdenizli”ye benzetmeye çalıştılar. Bu çabalardan birisi de “Kara Peter’in kölelikle ilgisi yok. Kara olması da evlere bacadan girmesinden. Bacadan girip çocuklara armağan burakıyor” söylemi.

Bu söylemi desteklemek için de son yıllarda Kara Peter’lerin yüzü tümüyle kapkara boyanmıyor. Sanki “bacadan girerken yüzü gözü kara olmuş” gibi az boyanıyor. Bakalım pazarlamaları ile ünlü Hollandalılar bu ırkçı geleneği böylece kurtaracaklar mı?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *