Hollanda Yargısı Türkiye’de Casusluğu Onadı!

Paylaşın! Herkes sizden duysun!

 

Hollanda Danıştayı çok tartışmalı bir yargıya vardı. Buna göre Hollanda devlet kurumları Türkiye’de casusluk yolu ile elde ettikleri bilgileri yasal olarak kullanabilecekler.

Hollanda devlet kurumları bir süredir Türkiye’de malvarlığı araştırması yapıyorlardı. Özellikle Hollanda’da ödenek alan Hollandalı Türklerin Hollanda vergi kurumundan (belastingdienst) sakladıkları malvarlığı olup olmadığı araştırılıyordu. Normal koşullarda, Hollanda’nın bu tür soruşturmaları Türk hükümeti üzerinden yürütmesiydi.

 

Hollanda Türkiye’de Rahatça Casusluk Yapıyor!

İlginç olan, Türk yetkililerin Hollanda’da en ufak araştırmasını “casusluk” olarak niteleyip ortalığı birbirine katan Hollanda devletinin Türkiye’de bu tür soruşturmaları hiç Türk hükümetini araya katmadan yapıyor olması.

Bir tür casusluk olan bu tür etkinliklerle elde edilen bilgilerin kullanılmasına karşı Türk devleti sessiz kalsa da, Türk toplumunda büyük tepki oluşmuştu.  Hollanda’nın en ünlü Türk avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı Ejder Köse Hollanda Danıştayı’na gitmişti.

Beklenmedik Sonuç AİHM’ye Götürülecek!

5 Yıl süren yargılamanın sonucu, beklenmedik biçimde “Evet Hollanda bu yollarla elde ettiği bilgiyi kullanabilir” oldu. Utrecht’teki Hollanda Danıştayı’na göre,”Hollandalı devlet yetkilileri Türk devletine sormadan Türkiye’de araştırma yapabilecekler”.

Şimdi avukat Ejder Köse, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacak.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *